Berbagi ilmu dan pengalaman tentang Pendidikan, Masalah Agama, Renungan dan Pepatah Sunda

Paribasa jeung Babasan Sunda

Paribasa jeung Babasan Sunda...
Pribahasa sunda. Paribasa téh omongan anu geus tetep susunanana jeung ngandung harti; piluangeun tawa jadi pituah.Susunanana geus ditetepkeun ku nini-moyang. urang. Lamun ku urang dirobah éntép seureuhna, tanwandé hartina jadi camplang. Babasan téh disusun tina sababaraha kecap anu ngandung harti injeuman, harti anu teu sarua jeung harti sawajarna.

Contona:

1. Hampang birit.
2. Leutik burih.
3. Pait daging, pahang tulang jst.

Paribasa-paribasa nu ngandung harti ibarat :
1. Adéan ku kuda beureum.
2. Nulungan anjing kadempét.
3. Sakuru-kuru lembu, saregéng-regéng banténg jst.

Paribasa-paribasa nu ngawangun papatah
1. Ulah beunghar méméh boga!
2. Ulah tiis-tiis jahé!
3. Ulah muragkeun duwegan ti luhur jst.

Paribasa-paribasa nu ngandung maksud, supaya ulah nyeri teuing karasana ku batur
1. Ngadeupaan lincar.
2. Héjo tihang.
3. Teu hir, teu walahir, teu kakak, teu caladi, teu aro-aro acan jst.


Link lengkep di handap ieu kumpulan paribasa jeung babasan sunda. Koleksi sunda ayeuna tos seueur dikantunkeun ku para penulis, mudah-mudahan ieu budaya henteu tumpur.
Copyright © Asep Iwan Blog . All rights reserved. by aswan blog