10 Sifat Pribadi Tangguh Seorang Muslim

Inspirasi tentanf 10 SIFAT PRIBADI TANGGUH seorang muslim yang beriman.

Saudaraku, Sesungguhnya dalam diri seorang muslim harus memiliki 10 sifat pribadi tangguh,  yaitu:

1. Saliimul ‘Aqiidah سليم العقيدة
(BERSIH AQIDAHNYA)
“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya karena Allah Rabb semesta alam”. 
(Al-An’aam : 162)

2. Sahiihul ‘Ibaadah صحيح العبادة
(BENAR ‘IBADAHNYA)
“Shalatlah kamu seperti yang kamu lihat Aku shalat”. 
(Riwayat Bukhari)

3. Matiinul Khulu متين الخلق
(KOKOH AKHLAKNYA)
“Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. 
(QS. Al-Qalam : 68)

4. Qawiyyul Jismi قوي الجم
(KUAT JASMANINYA)
“Mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mu’min yang lemah”. 
(Riwayat Muslim)

5. Mutsaqqaful Fikri مثقف الفكر
(INTELEK DALAM BERFIKIR)
“Katakanlah: samakah orang yang ber-ilmu dengan orang yang tidak ber-ilmu, sesungguhnya hanya orang-orang yang ber-akallah yang dapat menerima pelajaran”. 
(QS. Az-Zumar : 39)

6. Mujaahidun Linafsih مجاهد لنفسه
(KUAT MELAWAN HAWA NAFSUNYA)
“Tidak ber-iman seseorang dari kamu, sehingga ia menjadikan hawa nafsunya tunduk pada ajaran Islam yang aku bawa”. 
(Riwayat al-Haakim)

7. Hariishun ‘alaa Waktih حريص على وقته
(SUNGGUH-SUNGGUH MENJAGA WAKTUNYA)
“Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara: mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, lowongmu sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati”. 
(Riwayat al-Haakim)

8. Munazhzhamun fii Syu’unih  منظم في شئونه
(TERATUR DALAM SEMUA MASALAHNYA)
“Kebatilan yang teratur, dapat mengalahkan kebenaran yang tidak teratur”. 
(Ali bin Abi Thalib)

9. Qaadirun ‘alal Kasbi  قادر على الكسب
(MAMPU BERUSAHA SENDIRI)
“Tidak ada penghasilan yang lebih baik bagi seorang laki-laki daripada bekerja sendiri dengan kedua tangannya”. 
(Riwayat Ibnu Majah)

10.Naafi’un lighairihi  نافع لغيره
(BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN)
“Sebaik-baik manusia, adalah paling bermanfaat bagi sesama manusia”. 
(Riwayat al-Qudhaa’i).

 لاَ هَوْلَ وَلاَ قُوَّتَ اِلاَّبِاللّهِ
Semoga Allah Aza wa Jalla mengaruniakan hidayahNya kepada kita,  sehingga kita tetap istiqamah untuk senantiasa berupaya menjadi pribadi yang tangguh..aamiin