MATAK WAAS


 • Ya Alloh Nu Maha Akbar, estu waas matak kelar,
  ningal daratan nu ngampar, alam dunya nu ngagelar.

 • Ret neuteup ka awang-awang, megana pating kalayang,
  langit teu aya tungtungna, endah temen kasawangna.

 • Ti siang ngempray caraang, titingalan awas lenglang,
  ti wengi bentang baranang, cahaya bulan gumiwang.

 • Teu lami hujan miripis, ti langit hujan girimis,
  hujan rohmat ti Pangeran, Mantenna Nu Maha Heman.

 • Tutuwuhan breng jaradi, renung dina latar bumi,
  sadaya eta rejeki, paparin Ilahi Robbi.

 • Mekar sakur kekembangan, leubeut sugri bungbuahan,
  kukupu gegelebaran, bangbara sareng nyiruan.

 • Mung ka Alloh nya sumembah, kade ulah salah nyembah,
  ulah rek nyembah berhala, sabab eta teh doraka.