Conto Pupuh


Eling – eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan bae
Lamun kasasar nya lampah
Mangsa nu matak kaduhung
Badan anu katempuhan
Lampah beunteur
Ku urang ulah ditiru
Aya cacing ngarengkol teu ditingali
Teu nyaho jerona aya useupan.