30+ Kumpulan Siloka Bahasa Sunda Dan Artinya

Salah satu sastra dalam bahasa Sunda ada yang dinamakan Siloka. Pengertian dari Siloka Sunda itu adalah ungkapan kalimat atau pepatah dengan tutur kata yang dirangkai indah dengan makna yang luas. Pada asalnya siloka itu disampaikan agar pesan tidak langsung difahami masyarakat awam khususnya para penjajah di Nusantara pada waktu dulu.

Pelestarian budaya Sunda di Indonesia dapat diupayakan dengan cara menyampaikan pepatah kolot baheula dengan bahasa Siloka pada upacara penting seperti pernikahan, perpisahan, atau dalam acara paturay tineung, tepang sono, bahan dakwah sunda, sungkeman, pengantar nasihat pengantin, dan lain sebagainya.

Selain pesan dengan bahasa Siloka Sunda ada juga rangkaian kata sunda renungan, pribahasa atau paribasa sunda kebahasaan, dan juga puisi atau sajak pesan basa siloka Sunda yang langka jarang diucapkan. Bahasa Siloka kaya akan makna dan mendalam dari segi arti dan filosofi kehidupan tatar Sunda Kota Priangan.

Berikut contoh kumpulan 30+ kalimat Siloka Sunda terlengkap untuk dapat kita fahami arti dan kandungan isi di dalamnya :

Eling-eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan bae
Raga taya pangawasa
artinya :
Sadar- sadar harus sadar
Hidup di alam dunia
Hanya berdarma menjadi wayang saja
Badan tidak punya kuasa

Nyucruk galur ti Karuhun
Nutur lacak para Wali
Nu nyambuang ka balarea
Titinggal ti Nini Aki
Ngawaris kabudayaan
Seni Sunda sawer asih
artinya :
Mengikuti alur dari Leluhur
Mengikuti jejak para Wali
Yang bermanfaat untuk masyarakat luas
Peninggalan dari Nenek dan Kakek
Mewarisi Kebudayaan
Seni Sunda memberi kasih

Seni Sunda pikeun suluk
Gambaran siloka diri
Hirup ulah rek ka jongjonan
Mawa diri sing taliti
Satincak make pikiran
Pikiran ieu pepeling
artinya :
Seni Sunda menjadi suluk
Gambaran Cerminan Diri
Hidup jangan sampai terlena
Membawa diri harus teliti
Selangkah pakai pikiran
Pikirkan ini pepatah

Pepeling Jalan Pituduh
Nuduh keun diri cing lirih
Hahalang lugay disingray
Mun hayang salamet diri
Di dunya ukur ngumbara
Peupeujeuh cing repeh rapih
artinya :
Pepatah menjadi jalan petunjuk
Menunjukan diri agar mawas diri
Penghalang hilang dibuka
Apabila ingin diri selamat
Di dunia hanya mengembara
Nasihat agar aman dan tentram

Repeh rapih nu salembur
Kacai jadi saleuwi
Kadarat jadi salogak
Pageuh pakuat pakait
Ulah ingkah balilahan
Ancrubna ngajadi hiji
artinya :
Aman dan tentram yang seasal
Ke air menjadi se-parung
Ke darat menjadi se-lobang
Kuat tali ikatan
Jangan lupa diri
Akhirnya menjadi satu

Ngahiji ngajadi dulur
Sadaya mahlukna Gusti
Hubungan sabilulungan
Keudalkeun katineung ati
Ka Ibu sareng ka Rama
Neneda ka Maha Suci
artinya :
Menyatu menjadi saudara
Semuanya mahluk Tuhan
Hubungan Gotongroyong
Tunjukan rasa sayang dari hati
Ke Ibu dan ke Ayah
Memohon kepada Yang Maha Suci

Neda agung cukup lumur
Neda jembar pangaksami
Bilih aya kalepatan
Seueur pisan ka kirangan
Amin ya robbal alamin
Muga Gusti nangtayungan
artinya :
Mohon kelapangan dan keagungan hati
Mohon kejembaran pandangan
Apabila ada kesalahan
Banyak sekali kekurangan
Amiiin ya robbal alamin
Semoga Tuhan Memberkati

Kumpulan contoh Siloka bahasa Sunda singkat dengan makna arti luas :
Arti : Maung ngamuk Gajah meta = Ada kerusuhan atau kekacauan
Arti : Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, Geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat = sangat cantik tak terlukiskan
Arti : Di dinding kelir di sindang siloka = diibaratkan dengan kiasan
Arti : Kakoncara kamana-mana, ka jamparing angin-angin = Sudah sangat terkenal kemana-mana
Arti : Geletuk batuna, gejebur caina = Keputusan akhir
Arti : Indung tungkul rahayu, bapa tangkal darajat = Orangtua harus dihormati
Arti : Tunggul di parud, catang di rumpak = Menyingkirkan semua rintangan
Arti : Inggis ku bisi, rempan ku sugan = Khawatir yang berlebihan
Arti : Takdir teu bisa dipungkir, qadar teu bisa di singlar = Tidak bisa menghindari nasib/takdir
Arti : Legok tapak genteng kadek = Banyak pengalaman
Arti : Urang teundeun di handeuleum sieum, Tunda di hanjuang siang = simpan dengan rapi
Arti : Nete taraje nincak hambalan = hati-hati dalam bersikap
Arti : Carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket = Waspada
Arti : Kagunturan madu, kaurugan menyan putih = Bahagia sekali
Arti : Katarik ati kagendang asmara = Jatuh cinta
Arti : Teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan = Teguh pendirian
Arti : Cunduk waktu nu rahayu, niggang mangsa nu sampurna, niti wanci nu mustari = Tepat pada waktunya
Arti : Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak = Selalu bersama
Arti : Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek = Kalau membawa sesuatu harus punya izin dari yang punya
Arti : Sacangreud pageuh sagolek pangkek = Konsisten
Arti : Kalakuan lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat kalakuan lali tina purwadaksina`= Harus mengikuti aturan yang ada
Arti : Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang`= Bercerita harus pas,bermakna
Arti : Kalakuan ngaliarkeun taleus ateul = Menyebarkan isu atau fitnah
Arti : Bengkung ngariung bongok ngaronyok = Harus saling bantu menghadapi kesulitan
Arti : Bobot pangayun timbang taraju = Tindakan harus penuh pertimbangan
Arti : Séjén palid ku cikiih séjén datang ku cileuncang = Harus ada tujuan yang pasti sebelum melangkah
Arti : Kudu nepi memeh indit = Harus di pikirkan dulu sebelum mengambil tindakan
Arti : Taraje nangeuh dulang pinande = Tugas harus di kerjakan karena baik dan benar
Arti : Kalakuan pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian = Berebut kekuasaan
Arti : Kalakuan ngukur baju sasereg awak = Hanya melihat dari ego sendiri
Arti : Kalakuan nyaliksik ku buuk leutik = Memperalat yang lemah
Arti : Kalakuan keok memeh dipacok = Mundur sebelum berhadapan
Arti : Kudu bisa kabula kabale = Harus bisa menyesuaikan diri
Arti : Kudu paheuyeuk- heuyeuk leungeun paantay-antay leungeun = Gotong royong
Arti : Kalakuan taluk pedah laér tong hoream pedah anggang laér kudu dijugjug anggang kudu diteang = Maju terus mundur
Arti : Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak = Kompak
Sakitu nu kapihatur mipit amit ngala menta, nete taraje nincak hambalan, nungtik lari mapay bukit, nyukcruk walungan mapay wahangan, ipis lapis kandel tapel.

Demikian beberapa kumpulan Siloka Bahasa Sunda yang dapat kami rangkum beserta artinya dan makna yang terkandung dibalik kata-kata sunda itu. Bila kesulitan bisa menggunakan kamus sunda untuk menelaah arti harfiah kata-kata tersebut.